škola

Dokumenty

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 347 190,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky III
 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021015.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.

Aktuální schválený rozpočet, návrh na rozpočet na příští rok a střednědobý výhled (web města)

Kompletní verze školního vzdělávacího programu „Sluníčková škola pro radostné učení“, určený pro základní vzdělávání, je k nahlédnutí v ředitelně školy.