škola

Kroužky a nepovinné předměty

Nepovinné předměty

Anglický jazyk1. třídaod 1.2.2022
pondělí 13:00-13:45
Anglický jazyk2. třídaod 1.10.2021
úterý 13:00-13:45

Kroužky

Logopedická prevence1. a 2. třídaod 1.10.2021
pondělí 12:00 – 12:45
Pohybové hry
1.-3. třída
4.-5.třída
od 1.10.2021
sudá středa 13:00-13:45
liché úterý 13:00-13:45
Výtvarný
1. třída
2. třída
3. – 5. třída
od 1.10.2021
sudý pátek 12:30 – 14:00
lichá středa 12:15 – 13:45
lichý pátek 13:00 – 14:30
Míčové hry1. – 5. třídaod 1.10.2021
liché pondělí 15:00 – 16:00
Aerobic1. – 5. třídaod 1.10.2021
sudé pondělí 15:00 – 16:00
Přírodovědný kroužek (SVČ)1.-5. třídaod 20.9.2021
úterý 13:15-14:30
Práce na PC
2. třída
3. třída
od 1.10.2021
pondělí 11:50 – 12:35
úterý 11:50-12:35