Základní škola
Koryčanské Paseky

Sluníčková škola pro radostné učení

Aktuálně ve škole

Nástěnka

Naše motto

V každém z nás je slunce,
jen ho nechat plát

Jsme sídlištní škola rodinného typu

Jakožto malá škola pro 1. – 5. ročník se zaměřujeme na budování silných vztahů s rodiči i žáky.

Propojujeme teorii s praxí

Navštěvujeme divadla, muzea, jezdíme na exkurze.

Nabízíme tvořivé a činnostní učení

Ve výuce využíváme digitální technologie – interaktivní tabule, tablety, počítače.


Jsme zapojeni do projektu

Šablony OP JAK

Dotaci poskytla zejména Evropská unie

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 614 844,00 Kč.
Projekt má název Šablony OP JAK na ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. a registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0006765.

Realizace začala 1. 9. 2023 a projekt potrvá do 31. 8. 2025.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na školního asistenta a inovativní vzdělávání žáků.

Jsme zapojeni do projektu

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 787 384,00 Kč.

Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013944.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a školního asistenta školní družiny (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem).

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky III

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 347 190,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky III
 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021015.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.

Buďte v obraze

Každých 14 dní vám pošleme email s aktualitami ze školy.