Základní škola
Koryčanské Paseky

Sluníčková škola pro radostné učení

Aktuálně ve škole

Nástěnka

Naše motto

V každém z nás je slunce,
jen ho nechat plát

Jsme sídlištní škola rodinného typu

Jakožto malá škola pro 1. – 5. ročník se zaměřujeme na budování silných vztahů s rodiči i žáky.

Propojujeme teorii s praxí

Navštěvujeme divadla, muzea, jezdíme na exkurze.

Nabízíme tvořivé a činnostní učení

Ve výuce využíváme digitální technologie – interaktivní tabule, tablety, počítače.


Jsme zapojeni do projektu

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 787 384,00 Kč.

Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013944.

Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a školního asistenta školní družiny (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem).

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky III

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 347 190,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky III
 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021015.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.

close

Buďte v obraze

Každých 14 dní vám pošleme email s aktualitami ze školy.