5. třída

Třídní učitelka
Mgr. Stanislava Bardoňová

705 694 405

Učitelka ČJ a AJ
Bc. Jana Vičanová

773 901 999