škola

Školní psycholožka

PhDr. Karin Petřeková

  • Psycholožka zjišťuje celkovou anamnézu dítěte, způsoby řešení problémů v rodině Problémy řeší po vzájemné domluvě, nastavení pravidel, vzájemné spolupráci
  • V průběhu řešení problému se opakovaně, dle potřeby schází se zákonnými zástupci, zpřesňuje svá doporučení, která jsou rodiči aplikována do praxe
  • Se souhlasem rodičů pracuje psycholožka se žákem na individuálních konzultacích, navštěvuje kmenovou třídu žáka a pozoruje jeho chování, reakce v kolektivu
  • Délka spolupráce se odvíjí dle závažnosti obtíží, může trvat i několik měsíců

Žák

· když tě cokoliv trápí, jsi smutný, cítíš se sám, nepochopený

· když máš jakýkoliv problém se spolužáky nebo učiteli

· když máš problémy doma s rodiči, s blízkými osobami

· když nerozumíš výuce nebo máš špatné známky

Rodiče

· když máte pocit, že Vaše dítě má problém se spolužáky nebo učiteli

· když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

· když mají Vaše děti problémy s výukou nebo při školní neúspěšnosti vyplývající z výchovných problémů – problematické rodinné zázemí, stresované dítě v rodině či ve třídě, obtížné začlenění dítěte do kolektivu apod.

· když máte zájem o zjištění IQ Vašeho dítěte

Školní psycholožka ve škole vykonává také skupinové činnosti jako např. třídnické hodiny, přednášky, náslechy ve třídách. Závěry jsou poté konzultovány s pedagogem. Pro tuto školní činnost jste udělili/neudělili souhlas na počátku školního roku.

Efektivní pomoci lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci s psychologem, učitelem a za pomoci rodičů.

Problémy dítěte jsou provázány s prostředím, ve kterém se dítě pohybuje a má na něj vliv.

Pokud se na školní psycholožku obrací s problémem pedagog, činí tak po předchozím písemném souhlasu ze strany zákonných zástupců. V tomto případě si psycholožka zve na konzultaci také rodiče s cílem porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, snaží se zapojit rodiče do spolupráce. Psycholožka konzultuje problémy, možnosti řešení s pedagogem, zákonnými zástupci a vede individuální konzultace se žákem.

Kontakt

Tel. 731 630 308

E-mail: karin.petrekova@roznov.cz


Konzultační den

Úterý: 8:00-14:00 (v družině)

Po předchozí domluvě také pátky od 8:00 do 14:00 v budově MěU Rožnov p. R. – Stefanium (Palackého 480).

Schůzku si prosím předem telefonicky domluvte.