škola

Školní psycholožka

Mgr. Jana Mynářová

 • I v době distančního vzdělávání můžete využít služeb školní psycholožky
 • Schůzku, konzultaci je potřeba si předem domluvit
 • Osobní schůzka je možná po domluvě
 • Konzultace se může zúčastnit rodič nebo rodič s dítětem
 • Psycholožka zjišťuje celkovou anamnézu dítěte, způsoby řešení problémů v rodině Problémy řeší po vzájemné domluvě, nastavení pravidel, vzájemné spolupráci
 • V průběhu řešení problému se opakovaně, dle potřeby schází se zákonnými zástupci, zpřesňuje svá doporučení, která jsou rodiči aplikována do praxe
 • Se souhlasem rodičů pracuje psycholožka se žákem na individuálních konzultacích, navštěvuje kmenovou třídu žáka a pozoruje jeho chování, reakce v kolektivu
 • Délka spolupráce se odvíjí dle závažnosti obtíží, může trvat i několik měsíců
 • Obtíže se zvladatelností dítěte
 • Poruchy pozornosti
 • Hyperaktivita
 • Výchovné problémy dětí – vzdor, vztahové problémy se sourozenci
 • Rozvod rodičů – řešení následků
 • Problémy s autoritami, lhaní
 • Stavy úzkosti, plachost, strach z kolektivu, nervozita
 • Pomočování, noční děsy, nespavost
Efektivní pomoci lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci s psychologem, učitelem a za pomoci rodičů.

Problémy dítěte jsou provázány s prostředím, ve kterém se dítě pohybuje a má na něj vliv.

Pokud se na školní psycholožku obrací s problémem pedagog, činí tak po předchozím písemném souhlasu ze strany zákonných zástupců. V tomto případě si psycholožka zve na konzultaci také rodiče s cílem porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, snaží se zapojit rodiče do spolupráce. Psycholožka konzultuje problémy, možnosti řešení s pedagogem, zákonnými zástupci a vede individuální konzultace se žákem.

Kontakt

731 630 308
jana.mynarova@roznov.cz

Konzultační den

úterý od 8 do 14:00