4. třída

Třídní učitelka
Mgr. Věnceslava Svatošová

705 694 407