Co bude dnes k obědu?

Jídelníček

Změna v jídelníčku vyhrazena. Pokrm obsahuje alergeny.

Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.


Alergeny

Nařízením EU 1169/2011 vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle. Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené tabulce alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.


Odhlašování obědů

Obědy ve školní jídelně lze odhlašovat nejpozději 1 pracovní den předem. Pokud oběd nestihnete odhlásit, lze si jej vyzvednout do jídlonosiče.

Telefonicky

571 653 196
739 587 836

Osobně

v kanceláři vedoucí ŠJ