2. třída

Třídní učitelka
Mgr. Zdenka Škodová

705 694 404