2. třída

Třídní učitelka
Mgr. Eva Peterková

705 694 406