1. třída

Třídní učitelka
Mgr. Stanislava Bardoňová

705 694 405