1. třída

Třídní učitelka
Mgr. Lenka Metelová

705 694 406