3. třída

Třídní učitelka
Mgr. Zdeňka Škodová

705 694 404