Ředitelské volno

10. 12. 2021

Na základě stále se zhoršující epidemiologické situace bude žákům ve dnech 20.12. – 22.12. uděleno ředitelské volno.

V uvedené dny bude ze stejného důvodu přerušen i provoz školní družiny a školní jídelny.

Do školy žáci opět nastoupí dne 3.1.2022.