1. 1. 2021  

Informace k nástupu do školy

Vážení rodiče,

situace se opět změnila k horšímu a nám nezbývá, než se s ní vyrovnat a přizpůsobit svůj život vzniklým okolnostem.

Je povolena osobní přítomnost:
  • Žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
  • Organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd

Buďte v obraze

Každých 14 dní vám pošleme email s aktualitami ze školy.