Dýňování

Spolupráce 1. a 5. třídy + mezigenerační spolupráce